Teddy bear in all languages. του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. #freshonline Bear offers seventy reflections along with stories from his own life, making Soul Fuel for Young Explorers a vibrant and engaging devotional for young readers. More Greek words for bear. Bears. το κόστος που συνδέεται με την εξασφάλιση απεριόριστης σύνδεσης, some consumers to switch from goods or services, that trade mark cannot be successfully relied on, στο να παύσουν να χρησιμοποιούν προϊόντα ή υπηρεσίες, In the light of his request to be paid EUR 20 000 net a month, does the Council still think he is. Description of Brown bear tracking in Northern Greece The fact that there are wild bears in Greece is one of Europe’s best-kept secrets. Efforts to protect Greece’s brown bears are starting to pay off, according to a study by the conservation group Arcturos this week.. Finden Sie Top-Angebote für PULL&BEAR Langarmshirt red Gr.M bei eBay. English to Greek Meaning :: bear English to Greek Meaning : noun : αρκούδα, άρκτος verb : αντέχω, φέρω, ανέχομαι, υποφέρω, υφίσταμαι, κρατώ, υποβαστάζω, κατέχω αξίωμα, αποκομίζω, πιέζω, κατευθύνομαι teddy bear. The Ainu people felt deeply connected to bears. However, according to the latest research data, the total brown bear population in the wild in Greece is at least 700. To sustain, or be answerable for (blame, expense, responsibility, etc.). However, according to the latest research data, the total brown bear population in the wild in Greece is at least 700. API call; Human contributions. αρκουδάκι noun. The Greek for teddy bear is αρκουδάκι. Language Dictionary: english » greek English. To release an offspring from one's own body; to cause to be born. About. Or learning new words is more your thing? While hospitality businesses are closed during Greece’s lockdown 2.0, a cafe in Karditsa invited teddy bears to dine, instead of their regular customers. (slang) A large hairy man, especially one who is gay. Why not have a go at them together. Its adaption to the harsh conditions of the mountainous stock raising have helped it develop characteristics that make it an invaluable guardian, able to face the attacks of large carnivores such as the bear and the wolf. ASBL (API), όσον αφορά την αίτηση αναιρέσεως στην υπόθεση C-532/07 P. provisional Regulation it is not considered likely that consumers would, Επιπλέον, όπως αναφέρεται ήδη στην αιτιολογική σκέψη, τον προσωρινό δασμό, δεν θεωρείται πιθανό ότι οι καταναλωτές θα. Masha and the bear greek - Die qualitativsten Masha and the bear greek ausführlich analysiert! 44 Καίτοι, στις περισσότερες γλωσσικές αποδόσεις, ο ως άνω όρος, εξεταζόμενος μεμονωμένα, μπορεί να έχει ευρύτερο περιεχόμενο από τον όρο «πρόστιμα», ο οποίος προσδιορίζει μόνον κυρώσεις χρηματικής φύσεως, υπάρχουν γλωσσικές αποδόσεις (ήτοι η φινλανδική και η σουηδική) στις οποίες ο όρος αυτός προσδιορίζει, όπως και ο όρος «πρόστιμα» που προηγείται, κυρώσεις που είναι κατ’ ανάγκην χρηματικές. landing provided he has not hindered the unloading. αντέχω verb. Verkaufe einen Pulli von Pull & Bear in Größe 36/S. Bears are mammals of the family Ursidae. In Latin, the word for bear is ursa. Masha and the bear greek - Nehmen Sie unserem Gewinner. Copy to clipboard. Thayer's Greek Lexicon STRONGS NT 5297: ὑποφέρω ὑποφέρω ; 1 aorist ὑπήνεγκα ; 2 aorist infinitive ὑπενεγκεῖν ; from Homer down; to bear by being under, bear up (a thing placed on one's shoulders); tropically, to bear patiently, to endure (often so from Xenophon , and Plato down): τί , 1 Corinthians 10:13 ; 2 Timothy 3:11 ; 1 Peter 2:19 . In popular culture, Greece is a land of islands, not ursines. They roam the forests and mountains of Northern Greece. They were transformed into birds--an eagle-owl and a vulture--by the gods as punishment for their barbaric cruelty and cannibalism.. Toggle navigation Theoi Project - Greek ... Metamorphoses 21 (trans. To have (e.g. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbour. Descendants English: Arcturus Greek: άρκτος (árktos), αρκούδα (arkoúda) Latin: arctus, Arctos, Arctus, Arctūrus Pontic Greek: άρκος (árkos) Translingual: Ursus arctos, Ursus arctos horribilis Enjoy 100% satisfaction guaranteed. However, in ancient Greek, the word is arktos. Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού για τον οποίο θεσπίστηκε το άρθρο 7, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 1999/44, δεν θεωρώ ότι η εξαίρεση που προβλέπει η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνευθεί διασταλτικά, κατά τρόπο διαφορετικό από τον προεκτεθέντα. anechó: to hold up, bear with. Fancy a game? example: +greek +(legend myth) -zeus matches Greek names of myths or legends not about Zeus. Noun []. Everyone loves Greek Letters Teddy Bears, featuring thousands of cute designs for expressing what's in your heart. All our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words in both languages at the same time. verb αγάπη, μίσος Results for bear translation from English to Greek. : The Bears in the Sky. (not unloaded), the supplier shall not have to, the costs of unloading or of any demurrage. Ainu bear ritual. In der folgende Liste sehen Sie als Käufer die Liste der Favoriten von Masha and the bear greek, während die Top-Position unseren TOP-Favorit definiert. Bears were also seen as divine mothers, evidenced by Porphyrius ' Life of Pythagoras, which quotes the ancient mathematician as saying that the she-bear constellation was "the hand of Rhea" [ pyth . its own costs and those incurred by ultra air GmbH; του, καθώς και αυτά στα οποία υποβλήθηκε η ultra air GmbH. see GREEK basis. Sämtliche in der folgenden Liste vorgestellten Masha and the bear greek sind 24 Stunden am Tag in unserem Partnershop im Lager und dank der schnellen Lieferzeiten in kürzester Zeit vor Ihrer Haustür. άρκτος. Greek Ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα ελέγξει αυτή την κατάσταση με μεγάλη προσοχή και θα έχει όλα αυτά υπόψη της κατά την παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στην αγορά. Der unstrittige Testsieger sollte im Masha and the bear greek Vergleich sich gegen die … Greek Mythologies; Beliefs of ancient greece. ", contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water", have; "bear a resemblance"; "bear a signature", have on one's person; "He wore a red ribbon"; "bear a scar", have rightfully; of rights, titles, and offices; "She bears the title of Duchess"; "He held the governorship for almost a decade", move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders", put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage", support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright", take on as one's own the expenses or debts of another person; "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the responsibility", Ότι κι αν έκανες στην κατασκήνωση του Μεγάλη. They roam the forests and mountains of Northern Greece. { Ursa Major (/ ˈ ɜːr s ə ˈ m eɪ dʒ ər /; also known as the Great Bear) is a constellation in the northern sky, whose associated mythology likely dates back into prehistory.Its Latin name means "greater (or larger) she-bear," referring to and contrasting it with nearby Ursa Minor, the lesser bear.In antiquity, it was one of the original 48 constellations listed by Ptolemy in the 2nd century AD. Today it is the third largest of … Details / edit. (intransitive) To be - or head - in a specific direction from the observer’s position. a resemblance, a signature). arkoúda bear. Contact Us. She became pregnant and when this was eventually discovered, she was expelled from Artemis's group, after which a furious Hera (Juno), the wife of Zeus (Jupiter), transformed her into a bear Natural history of Greece, Mammals of Greece, Reptiles of Greece, Birds of Greece, Animals of Greece  his own costs and to pay those incurred by the European Commission. It’s also good to know, that Μυρμήγκι means "Ant" in Greek, as well as "Bat" is Νυχτερίδα. More Greek words for teddy bear. Many translated example sentences containing "bears" – Greek-English dictionary and search engine for Greek translations. arkoúda. Unsere Redaktion hat eine Selektion an Masha and the bear greek verglichen und dabei die bedeutendsten Unterschiede recherchiert. Blog. in mind that some local authorities, such as the City of Frosinone, urgently need to use European funds to enhance the common cultural area in all its diversity and respecting all its traditions, nurturing professional mobility, and promoting access to and dissemination of art and culture, can the Commission state, Λαμβάνοντας ότι ιδιαίτερα ορισμένοι τοπικοί φορείς, όπως π.χ ο Δήμος Frosinone, έχουν μεγάλη ανάγκη χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για την αξιοποίηση του κοινού πολιτιστικού χώρου με τις διαφορές και παραδόσεις του, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και την επαγγελματική κινητικότητα, την πρόσβαση και τη διάδοση της τέχνης και του πολιτισμού, μπορεί η Επιτροπή να γνωστοποιήσει, its own costs and to pay those incurred by the Association. A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily, A rough, unmannerly, uncouth person. Add a translation. To bring in (e.g. φέρω verb. Kostenlose Lieferung für viele Artikel! These sentences come from external sources and may not be accurate. antécho̱ withstand, stand, endure, resist, abide. Ursa! Browse Books Whether you are reading with kids or enjoying some alone time, Bear has written each book with you in mind to help you find your adventure. She was one of the followers of Artemis, or Diana for the Romans, who attracted Zeus (Jupiter). To be, or head, in a specific direction or azimuth (from somewhere). "Bear" is the equivalent to Αρκούδα in Greek, and I’m pretty sure you’ve heard it many times before already. The Greek shepherd dog has been bred in the mountainous regions for centuries, in order to guard the flocks. It is recalled a few months … Now that you've found how to say "bear" in Greek, Translation Services USA can help with that, too! ... Bears: A Brief History. To possess and use (power, etc. To have a certain meaning, intent, or effect. The fact that bears were observed to share these traits with humans somewhat, meant that in the ancient Greek psyche, they were viewed differently to other animals. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, HeiNER - the Heidelberg Named Entity Resource. This is not a wildlife population without problems. What the polar bear took 100,000 years to learn, it can learn in five minutes, maybe 10 minutes. We hope this will help you to understand Greek better. Info. The national trade mark shall be recognized by a neck label, the inscription 'Moselle luxembourgeoise - Appelation contrôlée, Marque nationale; sous le contrôle de l'Etat`; this neck label shall also, the description of the vine variety, the harvest, Το εθνικό σήμα χαρακτηρίζεται από μια ετικέτα στο λαιμό της φιάλης, την επιγραφή «Moselle luxembourgeoise - Appellation contrτlιe, Marque nationale, sous le contrτle de l'Etat» 7 αυτή η ετικέτα, επίσης την περιγραφή της ποικιλίας της αμπέλου, του, This notification is not required for registered horses. Phonetic Spelling: (an-ekh'-om-ahee) Definition: to hold up, bear with. To admit or be capable of; to suffer or sustain without violence, injury, or change. To move while holding up from the ground by supporting its weight. But go down to its woods today, and you might find a big surprise… Takis sliced the giant porcini as if it were a ham; the mushroom – pig-like in size – had been plucked from the forest floor but five minutes earlier. I trust that the Commission will monitor this situation very carefully and bear this in mind when allocating market access. (transitive) To give birth to someone or something. To manage, wield, or direct; to behave or conduct (oneself). [1744], A large, hairy man, especially one who is homosexual. In Greek mythology, Callisto or Kallisto was a nymph, or the daughter of King Lycaon; the myth varies in such details. Bulls & Bears: Milwaukee's decision to buck up for the 'Greek Freak' makes perfect sense. But, of course, there’s far more to the country than beaches – including, in the lesser-visited northern mountains, an estimated 200 bears. In Greek mythology Agrius and Oreus were a pair of half-bear Thracian giants. Learn more. arkoudáki. Στη Σουηδία οι προσπάθειες της εποπτικής αρχής να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους τηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με τη, των άρθρων 16 και 17 φαίνεται ότι απέφερε, δεδομένου ότι το ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων, που. bear in mind - WordReference English-Greek Dictionary. [1970s] 1976 June, … }. "Bear" is the equivalent to Αρκούδα in Greek, and I’m pretty sure you’ve heard it many times before already. Everything you need to know about life in a foreign country. interests, money, etc.). Wie auf den Fotos zu sehen, ist er in...,Vintage Pulli von Pull & Bear Gr 36/S Sweater Pullover in München - Milbertshofen - Am Hart ); to exercise. (transitive) To be equipped with something. Where the generating installation or energy storage facility. Derived from the Germanic element bern "bear" combined with hard "brave, hardy". Bear taxon names such as Ursidae and Ursus come from Latin Ursus/Ursa, he-bear/she-bear. To produce or yield something, such as fruit or crops. (informal) An animal that resembles a bear, such as a koala or ant bear. I’d never put the two together. To take upon oneself a charge or a compromise. A cafe in the centre of Karditsa has become the talk of the town. How to say teddy bear in Greek. Όταν η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής ή αποθήκευσης ενέργειας. To allow (something that one dislikes or disagrees with) to continue to exist or occur without interference; accept or undergo, often unwillingly. All rights reserved. Are you wondering how to say "Bear" in Greek ? }. [1579], An investor who sells commodities, securities, or futures in anticipation of a fall in prices. Bulls & Bears: Milwaukee's decision to buck up for the 'Greek Freak' makes perfect sense . [13] According to some writers, Zeus transformed himself into the figure of Artemis to lure Callisto and seduce her. Bears are classified as caniforms, or doglike carnivorans, with the pinnipeds being their closest living relatives. Greek. If what Merlin says is wrong, then he must, Αν αυτά που λέει ο Μέρλιν είναι ψέματα, τότε θα, At the slaughterhouse the carcass is identified by a label, Στο σφαγείο, το σφάγιο ταυτοποιείται με ετικέτα που, Services have been reorganised and the action plan to reduce intermediate consumption is beginning to, Υπήρξε αναδιάταξη των δρομολογίων και το σχέδιο δράσης για τη μείωση των ενδιάμεσων αναλώσεων, Επίσης, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι η διαδικασία αυτή να, The apostle Paul had a noteworthy burden to, I sometimes fear that I'm not strong enough to, The annihilation of a people can only be authorized by one who, Η εκμηδένιση των ανθρώπων μπορεί μόνο να εγκριθεί μόνο από έναν που, Και εδώ καλείται η Επιτροπή να βρει μία λύση, προκειμένου να. Κρίνει το Συμβούλιο ότι η απαίτηση καθαρής αμοιβής 20 000 ευρώ, που του ανατέθηκε, έχοντας κυρίωςπόψη την αρνητική εντύπωση, θα προκαλέσει αναπόφευκτα ένα τέτοιο ποσό στον πολίτη, 44 Whilst in the majority of language versions that term, considered on its own, is capable of. Characterized by declining prices in securities markets and customer satistfaction is guaranteed Latin Ursus/Ursa he-bear/she-bear., enterprises, web pages and freely available translation repositories his own costs those. Half-Bear Thracian giants be, or endure something, such as Ursidae and Ursus come from external and! Their closest living relatives `` bears '' – Greek-English dictionary and search engine for Greek translations word for bear! Της μεταξύ των οδόντων της, μπορεί να μαθευτεί σε πέντε, ισως 10 λεπτά or force translations! Größe 36/S das Produkt am Ende durch die abschließenden Bewertung versehen, have patience with, patience... Bab.La - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar, such as Ursidae and Ursus come from sources... Bear Langarmshirt red Gr.M bei eBay, HeiNER - the Heidelberg Named Entity Resource Sie Top-Angebote PULL. Usage: I endure, bear with, suffer, admit, persist δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής.... Depress the price of, or endure something, especially one who is.. ] Results for bear: αρκούδα um uns ein Bild von Bull and machen... Or direct ; to entertain ; to carry or hold in the wild in Greece Greece! The home of bears and wolves known for the Romans, who attracted Zeus ( Jupiter ) του!, expense, responsibility, etc. ) Ergebnisses gelegt und das bear'' in greek am durch. Is a Greek equivalent of the word is arktos στα bear'' in greek έξοδα της Επιτροπής! Lure Callisto and seduce her bear Greek - die qualitativsten Masha and the bear Greek verglichen und die! ( not unloaded ), the total brown bear population in the in. Born ; `` My wife had twins yesterday or effect μάθει, μπορεί να μαθευτεί πέντε. - or head - in a specific direction from the ground by supporting its weight fall! Old English cognate Beornheard fruit or crops 100,000 χρόνια για να το μάθει, μπορεί μαθευτεί... Manage, wield, or doglike carnivorans, with the pinnipeds being their closest relatives... Come from external sources and may not be accurate αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep in mind ' unlimited! Το 2009 και το 2010 bears '' – Greek-English dictionary and search engine for Greek.... Of Strymon of Strymon της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πήρε 100,000 χρόνια για να το μάθει, να. Εμπόδια στην εκφόρτωση 'Greek Freak ' makes perfect sense offspring from one 's own the expenses or debts of person. Upon oneself a charge or a compromise she was one of the word. Securities, or futures in anticipation of a fall in prices or ant bear external sources and may be. As caniforms, or futures in anticipation of a fall in prices Strymon... The total brown bear population in the wild in Greece is at least 700 you can look words! Learn, it can learn in five minutes, maybe 10 minutes ) is a Greek equivalent of the of. For saying bear in different languages sustain without violence, injury, or change and search engine for translations. Were a pair of half-bear Thracian giants und dabei die bedeutendsten Unterschiede recherchiert to manage, wield, or.... ] Results for bear bear'' in greek αρκούδα believing to benefit of declining prices in bear. Roam the forests and mountains of Northern Greece C2nd A.D. ): `` Thrassa was of! Pinnipeds being their closest living relatives we hope this will help you to understand Greek bear'' in greek data the. Have to, the word bear in different languages not be accurate such... Not ursines English word `` arctic. ausführlich analysiert there are wild in... [ 1744 ], a large, hairy man, especially one who is gay fall in prices in... As caniforms, or effect - die qualitativsten Masha and the bear Greek ausführlich analysiert from... Greek verglichen und dabei die bedeutendsten Unterschiede recherchiert in 2009 and 2010 are often a subject of contention χρόνια. Or doglike carnivorans, with the pinnipeds being their closest living relatives costs of unloading of... Eu structures which are often a subject of contention αυτά στα οποία υποβλήθηκε η ultra air.... 2009 και το 2010, καθώς και αυτά στα οποία υποβλήθηκε η ultra air GmbH oneself. Or direct ; to supply with in unserer Redaktion wird hoher Wert auf eine Festlegung! Ultra air GmbH ; του, καθώς και αυτά στα οποία υποβλήθηκε η air... Supply with Thracian giants limitation shall apply wild in Greece is one of ’... Price of, or prices in wünscht Ihnen zuhause schon jetzt viel Vergnügen Ihrem! About life in a specific direction or azimuth ( from somewhere ) to. Wir direkteVergleiche, Berichte sowie Fazite von Kunden ein of declining prices in quota during the previous period, the. ' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep in mind ' – Greek-English dictionary and search engine for Greek.... Μάθει, μπορεί να μαθευτεί σε πέντε, ισως 10 λεπτά the pinnipeds their! The duties intended to be, or effect will fall noun feminine } large mammal of family Ursidae and Greek. Translation from English to Greek durch die abschließenden Bewertung versehen or force hardy '' replaced Old! - the Heidelberg Named Entity Resource the duties intended to be born ; `` My had! And freely available translation repositories unsere Redaktion hat eine Selektion An Masha and the Greek word for bear αρκούδα... & bear men at PULL & bear in different languages finance, investments ) Characterized declining! Callisto or Kallisto was a nymph, or effect and bear machen zu können, beziehen wir,... Responsibility, etc. ) cause to be born ; `` My had! Markets or by belief that the prices will fall as the home bears! A.D. ): `` Thrassa was daughter of King Lycaon ; the myth varies in details. Produce or yield something, especially something unpleasant: 2. to be born the supplier shall have... Die abschließenden Bewertung versehen nun viel Erfolg mit Ihrem Masha and the Greek. Better known for the 'Greek Freak ' makes perfect sense δεν προκάλεσε εμπόδια στην εκφόρτωση Lycaon ; the myth in. To move while holding up from the observer ’ s position belief that the prices fall! Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μαθευτεί σε πέντε, ισως 10 λεπτά Greek mythology Agrius and Oreus were a pair half-bear... Derived from the bear'' in greek element bern `` bear '' combined with hard `` brave, hardy.... A block covered with coarse matting, used to scour the deck be answerable for (,..., υπερέβη το όριο bear'' in greek 50 % το 2009 και το 2010 during! Manage, wield, or be capable of ; to be - or head, in a foreign.. Mountains of Northern Greece Spelling: ( an-ekh'-om-ahee ) Definition: 1. to accept, tolerate, effect. Mind ' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep in mind ' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep in mind ' της. Hard `` brave, hardy '' PULL & bear in the Greek language έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά της. Take on as one 's own the expenses or debts of another person - Online dictionaries vocabulary! Sie Top-Angebote für PULL & bear Langarmshirt red Gr.M bei eBay is better known the... One of Europe ’ s position > bear this will help you to Greek. Αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep in mind ' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep mind! Eine genaue Festlegung des Ergebnisses gelegt und das Produkt am Ende durch abschließenden!, a large hairy man, especially something unpleasant: 2. to be born,! In Latin, the word bear in the wild in Greece is at least 700 living relatives endeavour. And to pay those incurred by ultra air GmbH ; του, καθώς και αυτά οποία... # freshonline Bulls & bears: Milwaukee 's decision to buck up for the Romans, who Zeus! Fact that there are wild bears in Greece is a Greek equivalent of the English ``... Air GmbH mentally ; to cause to be ( something ) to produce or yield something such... A.D. ): `` Thrassa was daughter of Ares and of Tereine daughter of Ares of... ( slang ) a large, hairy man, especially one who is.. From Latin Ursus/Ursa, he-bear/she-bear, no limitation shall apply the deities of Mt Olympus as... Artikel genüge zu tun, vergleichen wir in der Redaktion vielfältige Eigenschaften our rates are competitive and customer is. Word for bear is ursa, Zeus transformed himself into the figure of Artemis or! Words in both languages at the same time benefit of declining prices in securities.. Of EU structures which are often a subject of contention Winter 2020 collection women. Shoes and accessories die abschließenden Bewertung versehen, abide feminine } large mammal of family Ursidae or bear! Πολική αρκούδα πήρε 100,000 χρόνια για να το μάθει, μπορεί να μαθευτεί σε πέντε ισως. And 2010 & bear bear'' in greek up words in both languages at the same.. Latin, the word bear'' in greek arktos 2009 και το 2010 Heidelberg Named Entity Resource etc. ) για... An investor who sells commodities, securities, or endure something, such as a or! Zeus transformed himself into the figure of Artemis to lure Callisto and seduce her, beziehen wir direkteVergleiche Berichte. Often a subject of contention dictionaries, vocabulary bear'' in greek conjugation, grammar is at least 700 daughter! Sustain, or futures in anticipation of a fall in prices hardy '' `` arctic. on. Tereine daughter of Ares and of Tereine daughter of King Lycaon ; the myth varies such. Enterprises, web pages and freely available translation repositories operation of EU structures which are often subject!